VÝŽIVA

teit fitplán

Nejdříve se ptáme na vaše stravovací návyky a pak zjišťujeme, proč je vaše tělo bez energie. Vzniklý jídelníček přizpůsobíme vaší práci, spánku, pohybovým aktivitám a finančním možnostem.

V TEIT věříme, že strava je klíčovou součástí zdravého života.