Znáte REDCORD & ještě jste se nepověsili?

Možná jste někde v ordinaci nebo tělocvičně viděli červená lana visící od stropu a přemýšleli jste, k čemu slouží a jak se s nimi manipuluje. I my v TEIT červená lana máme a umíme to s nimi. Abyste ale pochopili, v čem je tento závěsný systém jedinečný a k čemu všemu se dá využít, náš fyzioterapeutický tým vám ho nyní představí…

CO JE REDCORD?

Redcord je závěsný systém, který se využívá k pohybové terapii. Byl vyvinut v Norsku za spolupráce mezinárodních týmů odborníků. Cvičení byla uspořádána do konceptu terapie a tréninků v r.1999, takže to není zas tak dávno.

Podstatou Redcordu je cvičení v koordinované labilitě s přesným dávkováním zátěže. Nedochází tak k přetěžování již přetížených svalů a prohlubování útlumu svalů dlouhodobě oslabených. Učíme se správnému způsobu koordinace na základě tréninku CNS (centrální nervové soustavy).

Lze tak úspěšně „přenastavit“ chybné pohybové stereotypy a optimalizovat tak “nastavení těla“. Cvičení je navíc zábavné a klient často cítí zlepšení již po první návštěvě.

REDCORD TERAPIE TEIT FITLAB
REDCORD TERAPIE TEIT FITLAB

DIAGNOSTIKA JE ZÁKLADEM TERAPIE

Než ale fyzioterapie, či trénink proběhne, je nutné provést diagnostiku, která odhalí případná slabá místa pohybového aparátu. Diagnostický systém je velice propracovaný a dokonale zmapuje stav klienta. Ten navíc i sám cítí, jak se mu pohyb provádí a vnímá například stranové rozdíly. Po testování dojde k vyhodnocení výsledků, na jehož základě se nastaví cílená terapie. Začíná se s aktivací nejslabších partií a respektuje se případná asymetrie mezi levou a pravou stranou. (Pokud mám např. slabší flexi kolene u pravé nohy, cvičím ji intenzivněji než levou, ale s adekvátní zátěží. Jestliže bychom cvičili obě kolena stejně, asymetrie by se udržovala). 

REDCORD TERAPIE TEIT FITLAB
REDCORD TERAPIE TEIT FITLAB

JE REDCORD PRO KAŽDÉHO?

Dávkování zátěže je variabilní, lze přidat odlehčení v pružných i pevných lanech, nebo naopak zvýšit obtížnost např. posunem páky nebo přidanou labilitou. Pokud je zpočátku nutné cvičit v odlehčení, s navyšováním kvality pohybu se odlehčení postupně snižuje, takže je klient schopen korektně unést váhu těla. Lépe se mu potom pracuje i v samostatném tréninku, protože zná své možnosti a nepřetěžuje se. (Jestliže nezvládne bez odlehčení např. pozici ve vzporu na předloktích s nohama v závěsech bez nadměrné aktivity zádových svalů, nebo dokonce s bolestí, nemůže cvičit plank s oporou o špičky…atd.)

REDCORD TERAPIE TEIT FITLAB
REDCORD TERAPIE TEIT FITLAB

Využití Redcordu je široké. Od bolestivých syndromů páteře, kloubních nestabilit, pooperačních stavů u ortopedických i neurologických diagnóz, přes dekondici a běžné svalové dysbalance, které jsou důsledkem dnešního stylu života, až po součást tréninku vrcholových sportovců.

VYZKOUŠEJTE REDCORD

Máte-li zájem zjistit, v jaké kondici jste právě vy, chcete zlepšit svůj výkon anebo se zbavit zdravotních obtíží, které vás v pohybu limitují, rádi se s vámi potkáme v TEIT FITLAB. 

TEIT FITLAB: recepce@teit.cz, +420 778 031 930

REDCORD TERAPIE TEIT FITLAB