Vliv mobilních telefonů na držení těla

" V dnešní době si život bez mobilního telefonu málokdo dokáže představit. " 

Mobil se stal naprostou samozřejmostí nejen v pracovní, ale také v osobní sféře. Telefon se stal zdrojem zábavy a pro většinu lidí i pracovním nástrojem. S rostoucí popularitou této elektroniky se také začala objevovat témata ohledně jejich škodlivosti a negativním vlivu na nervovou soustavu, sluchové i zrakové orgány. Jaký vliv má používání mobilního telefonu na pohybovou soustavu?

Každý si dokáže odvodit, že jednou ze zatěžovaných oblastí je krční páteř. Víte však, jaké má přetížení této oblasti další důsledky a jak může souviset například s brněním prstů nebo tenisovým loktem? Čtěte dál.

Když si představíme typický postoj člověka hledícího do telefonu, uvidíme předkloněnou a vysunutou hlavu, kulatá záda a pokrčenou ruku držící telefon před tělem. Vysunutím hlavy dopředu změníme její těžiště. Tím pádem musí krční svaly vynaložit mnohem větší práci k jejímu udržení a časem dochází k jejich přetížení. 

Přetížení = bolestivý problém

Důsledkem tohoto přetížení mohou být nejen bolesti krční páteře a její výhřezy, ale také například migrény a pískání v uších. Přetížení oblasti krční páteře je velice obsáhlé téma, kterému se věnujeme v článku Migréna, tinnitus, oční migréna a syndrom karpálního tunelu

Z trvalého držení hlavy v předsunu a přetížení vzpřimovačů krční páteře, ať už z mobilu nebo z počítače, dochází ke zbytnění této oblasti a objevuje se takzvaný „pracovní hrb.“

"pracovní hrb" z přetížení předsunuté hlavy

migrény, hučení a šelest v uších, bolesti očí, únava

Je to kosmetická vada, která se jen málokdy obejde bez doprovodné bolesti. Když se dostaneme do oblasti lopatky, začíná tato problematika nabírat zajímavé obrátky. Při vysunutím ruky směrem dopředu si často pomáháme mírným přizvednutím ramene. Tím změníme ideální pozici lopatky a zapojíme více přední stranu svalů ramenního pletence. Zkrácením předních svalů a ochabováním zádových svalů se naše ramena dostávají do pozice v předsunu, které nám časem přijde víc a víc přirozená, stejně jako vzniklé hrbení.  

Nyní se dostáváme k horní končetině, ve které dochází k přetěžování flexorů, tedy svalů zajišťujících především pokrčení ruky. Jejich přetížení je také známé jako tenisový loket, kdy dojde z přetížení těchto svalů k zánětu jejich úponu v oblasti lokte. 

Při přetížení svalů v oblasti zápěstí dojde k jejich zduření a následnému útlaku nervus medianus, kdy hovoříme o syndromu karpálního tunelu.  Projevy mohou být bolest, brnění prstů, změna citlivosti nebo porucha funkce.

Všechny zmíněné komplikace se dají ovlivnit a zlepšit pravidelným cvičením, avšak je nezbytné si uvědomit, že pro Vaše tělo bude vždy nejpřirozenější ta poloha, ve které trávíte většinu dne.

Rádi Vám pomůžeme se cvičením a bude-li třeba, poradíme, jak smazat v mobilu nepotřebné aplikace. =)

Bc. Veronika Polcarová