Kompenzovat neznamená protahovat

Kompenzační trénink dětí a sportovců

Kompenzační trénink je dnes již velice rozšířený pojem. Většina lidí si však pod tímto názvem představí strečink. Je pravda, že protahovací cvičení ke kompenzaci neodmyslitelně patří, ale protahování je pouze špička ledovce. 

Kompenzační trénink se skládá z několika typů cvičení a nemusí se vždy jednat o strečování. Pojďme si vysvětlit proč.

Mladí sportovci již od mala čelí tvrdé konkurenci. Hrací čas si musí zasloužit a své dovednosti pilně trénovat. Například hokejisté nebo florbalisté tráví celé hodiny v nepřirozené pozici, ve které převládá dominance na jednu stranu. Toto postavení se samozřejmě projeví jak na držení těla, tak na rozdílné svalové síle obou polovin. Protažení zkráceného segmentu tedy logicky nestačí. Aby bylo tělo plně funkční a vyhlo se možnému zranění, je potřeba případným dysbalancím předejít.

Jednou ze složek, které rozhodně nesmějí v kompenzačním tréninku chybět, je posilování středu těla neboli coru. Zejména ve sportech, kde je spojená rotace těla se sílou, je silný střed těla nezbytný. Je-li core funkční a dokáže-li ho sportovec při naučeném pohybu správně zapojit, chrání tak své tělo před předčasným opotřebováním a hlavně před zraněním. Příkladem zde mohou být časté operace páteře tenistů, u kterých správná technika ve spojení se silným středem těla hraje velice důležitou roli.

Pokud má sportovec silný střed těla, musí ho být schopen také použít. Když se snažíme vyvinout maximální sílu, málokdy hledíme na správnou techniku. Rutinní pohyb, který sportovec provádí, například střelu na branku nebo servis, by měl být perfektně nacvičený krok po kroku. Samozřejmě s nízkou zátěží. Výsledkem pak je zautomatizování daného pohybu, jehož náročnost můžeme postupně stupňovat zvyšováním zátěže. Správné zvládnutí opakovaného pohybu ve spojení se sílou by mělo sloužit jako prevence zranění a napomoct zlepšení výkonu.

kompenzace jednostranného pohybu při sportu

Síla a mobilita. Posilování je další ze složek kompenzačního tréninku. Abychom dosáhli jak síly, tak mobility, můžeme využít excentrické kontrakce, tedy posilování a protahování v jednom. Při excentrické kontrakci dochází ke kontrakci svalu v celé jeho délce. Sval se tedy při pohybu nezkracuje. Výsledkem je silný protažený sval.

Kompenzační cvičení je nezbytnou součástí každého pravidelně prováděného sportu a to ne primárně kvůli zvýšení kondice, ale především jako prevence zranění.

Záleží jen na sportovci, jak je zodpovědný ke svému tělu a zda si chce užívat radost ze sportu i ve stáří.

Bc. Veronika Kuczová