Denzitometrie & odhalte řídnutí kostí včas!

Denzitometrie je rychlá a bezbolestná metoda, která se používá k zobrazení hustoty kostí. Podstoupit ji může každý, včetně dětí.

Kdo, kdy a proč by se měl o stav hustoty svých kostí zajímat?

Časté fraktury, menší odolnost kostí vůči mechanickým vlivům, zlomeniny obratlových těl bez předchozího pádu, zlomeniny krčků kyčelních kloubů nebo zápěstí. Toto všechno mohou být důsledky snížené hustoty kostní tkáně. Kost se během celého života neustále mění. Díky tomu je umožněn její růst, reparace, hojení, ale také degenerace. Okolo 30. roku života však nastupuje úbytek kostní hmoty a časem tak začne úbytek převažovat nad novotvorbou.

Osteoporóza, onemocnění kostí zapřičiňující jejich řídnutí a změnu struktury, se rozvíjí nejčastěji u žen po klimakteriu, kdy dochází k hormonálnímu rozvratu.

Hormony, například estrogen a další, totiž ovlivňují činnost osteoblastů, tedy buněk syntetizujících novou kostní tkáň. 

Mezi rizika osteoporózy nepatří jen menopauza. Jsou to také metabolická, endokrinologická a onkologická onemocnění, dále například úbytek testosteronu u mužů, výskyt osteoporózy v rodinné anamnéze, nedostatek pohybu, podvýživa, nízká tělesná hmotnost a další.

Proč zrovna nízká tělesná hmotnost a nedostatek pohybu škodí našim kostem? Neměly by tyto faktory spíše kostem ulevovat? Do jisté míry ne!

Je to právě tlak na kosti, který funguje jako spouštěč růstových procesů. (Nesmíme samozřejmě zapomínat na hormony a další činitele v roli regulátorů metabolismu kostí). Ale zjednodušeně řečeno, díky přiměřenému tlaku se může kost vyvíjet. Opačným extrémem by bylo přetěžování kostí, které může vést k artróze. Takže všeho s mírou.

Úbytek kostní tkáně se dá do jisté míry ovlivňovat. Samozřejmě vždy záleží na jejím rozsahu. Prvním řešením jsou režimová opatření jako je zvyšování přirozeného pohybu, kontrola jídelníčku a suplementace potřebných látek. Dále zle využívat farmakologickou léčbu, která může bránit osteoresorpci nebo podporovat osteosyntézu. 

Zajímá vás, jak jste na tom Vy? 

Zjistíte to právě díky denziometrickému vyšetření. Vyšetření hustoty kostní hmoty  je bezbolestné, zabere cca 20 minut a provádí se pomocí rentgenového záření.

Na základě výsledků této zobrazovací metody Vám může příslušný odborník doporučit vhodnou kompenzaci a případně i léčbu.

Čím dříve se začnete o své kosti starat, tím déle Vás ponesou...

Bc. Veronika Kuczová